Cho thuê xe 45 chỗ theo tháng giá rẻ tiết kiệm 2 triệu đồng